Condicions del contracte de servei

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts es resoldran a través de Juntes Arbitràries de Consum a la província de Girona. En cas d'haver d'iniciar accions judicials, seran competents els Jutjats de Girona.

ICATEL NETWORK SL.